Back

ⓘ សៀមបូក អាចសំដៅទៅលើ៖ ឃុំសៀមបូក៖ ជាឈ្មោះឃុំមួយក្នុង ស្រុកសៀមបូក ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ភូមិកំសៀមបូក៖ ជាឈ្មោះភូមិមួយក្នុង ឃុំសៀមបូក ស្រុកសៀមបូក ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ស្រុកសៀម ..
                                     

ⓘ សៀមបូក

សៀមបូក អាចសំដៅទៅលើ៖

  • ឃុំសៀមបូក៖ ជាឈ្មោះឃុំមួយក្នុង ស្រុកសៀមបូក ខេត្តស្ទឹងត្រែង។
  • ភូមិកំសៀមបូក៖ ជាឈ្មោះភូមិមួយក្នុង ឃុំសៀមបូក ស្រុកសៀមបូក ខេត្តស្ទឹងត្រែង។
  • ស្រុកសៀមបូក៖ ជាឈ្មោះស្រុកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង។