Back

ⓘ ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៃតំបន់អាស៊ីមូសុង ដែលស្ថិតនៅចន្លោះខ្សែស្របទី១០ និងខ្សែស្របទី១៥នៃរយៈទទឹងខាងជើង និងនៅចន្លោះខ្សែស្របទី១០២ និងខ្សែស្របទី១០៨នៃរយៈបណ្តោយខាងកើត ..
                                               

ប្រព័ន្ធទូរ​ស័ព្ទ​នៅ​កម្ពុជា

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ​ដៃ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ក្បាល​លេខ​ចំនួន ៣ខ្ទង់។ បច្ចុប្បន្ន នេះ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ធ​ធំជាច្រើន​ក្រុមហ៊ុនគឺ: 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 068, 077, 080, 081, 085, 089, 090, 092, 093, 097, 098 និង 099 ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា៖មាន​ក្បាល​លេខ​ចំនួន ៣ខ្ទង់។ បច្ចុប្បន្ន នេះ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ធ​ធំជាច្រើន​ក្រុមហ៊ុនគឺ: 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 068, 077, 080, 081, 085, 089, 090, 092, 093, 097, 098 និង 099 ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា៖ Smart Mobile: 010, 069, 070, 086, 093 & 098 M-fone: 011, 076, 085,ព្ទដៃ== ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ​ដៃ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ក្បាល​លេខ​ចំន ...

                                               

ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិកម្ពុជា

បុណ្យឯករាជ្យជាតិ គឺជាពិធីបុណ្យជាតិដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ពិធីបុណ្យនេះចាប់ផ្តើមប្រារព្ធធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពេញលេញចេញពីអាណានិគមបារាំងនៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៣។ ទីតាំងប្រារព្ធអបអរសារទរគឺធ្វើឡើងនៅវិមានឯករាជ្យនៃរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងកម្មវិធីនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗផ្សេងៗទៀត។ ការប្រារព្ធអបអរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិក៏មានវត្តមាននៅតាមខេត្តក្រុងផ្សេងៗនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

                                               

តំបន់ទេសចរណ៏នៅប្រទេសកម្ពុជា

រម្មណីយដ្ឋានភ្នុំប្រុសភ្នុំស្រី ភ្នុំប្រុស​ ភ្នុំស្រីស្ថិតនីក្នុងឃុំ ក្រលាស្រុកកំពុងសៀម ដែលមានចម្ងាយ ៧ គ.ម ពីទីរួមខេត្តកំពុងចាម ឯ ភ្នុំពេញ់វិញ មានចម្ងាយ ១១៤គ.ម ។ វត្តភ្នុំប្រុសមានឈ្មោះឃាផ្លូវកាថា "វត្តសុវណ្ណគិរតនះភ្នុំប្រុស"​ នៅចំទិសខាងជើង ។ នៅ ទីនោះមានភ្នុំមួយទៀតគេហៅថា ភ្នុំស្រី ដែលមានកំពូលស្រួច ហើយមានចម្ងាយប្រមាណជា ១០០០ ម ពីភ្នុំប្រុស។ ចំនែកនៅភាគខាងជើងភ្មុំវិណ គេឃើញមានជួរភ្នុំតូចៗរកេតរកូតច្រើនទៀតដែលគេហៅថាជាភ្នុំដងរែក ភ្នុំ បាលី និងភ្នុំឈូក ។ភ្នុំប្រុសគឺជាភ្នុំដែលមានរៀងទួល

                                               

អគ្គិសនីកម្ពុជា

                                               

ខេត្តអាសន្ទុក

                                               

ត្រកៀត

ត្រកៀត ជាពួក​រុក្ខជាតិ​ដូចត្រាវ ធាង​និង​គល់​ប្រើ​ជា​បន្លែ​បាន: សម្ល​ម្ជូរ​ត្រកៀត ។ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន Monochoria hastata និង ត្រកៀតប៉ោង ។ នាងមហោទរាទេវី ធីតាកបិលមហាព្រហ្ម ទ្រង់សៀត​ផ្កា​ត្រកៀត ។

                                     

ⓘ ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៃតំបន់អាស៊ីមូសុង ដែលស្ថិតនៅចន្លោះខ្សែស្របទី១០ និងខ្សែស្របទី១៥នៃរយៈទទឹងខាងជើង និងនៅចន្លោះខ្សែស្របទី១០២ និងខ្សែស្របទី១០៨នៃរយៈបណ្តោយខាងកើត។ ដប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិក។ បើគិតតាមផ្ទៃក្រឡាដែលមាន ១៨១ ០៣៥គីឡូមែត្រការ៉េ។ ប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់កោះរ៉ុងទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែកោះរ៉ុងក៏មានផ្ទៃដីដែលមាន៧៨គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។ ប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំតូចប្រទេសចិនចំនួន ៤៥ដង។ ប្រទេសកម្ពុជាតូចប្រទេសឥណ្ឌា១៨ដង និងតូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន ១០ដង។ ប្រទេសកម្ពុជាមានរាងពហុកោណ ស្ទើរស្មើជ្រុង ដែលមានចំណុចកណ្តាលក្បែរខេត្តកំពង់ធំ មានប្រវែងពីជើងទៅត្បូង ជិតស្មើនឹងប្រវែងខាងកើតទៅលិច ហើយប្រវែងអតិបរមានៃបណ្តោយនិងទទឹងគឺ ៥៦០គីឡូម៉ែត្រ​ និង៤៤០គីឡូម៉ែត្រ។ ប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំប្រទល់ជាប់ខាងជើងទល់នឹងប្រទេសថៃ និងប្រទេសឡាវ ខាងកើតទល់នឹងប្រទេសវៀតណាម ខាងត្បូងទល់នឹងប្រទេសវៀតណាម និងឈូកសមុទ្រថៃ ខាងលិចទល់នឹងប្រទេសថៃ។ ព្រំប្រទល់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវែង ២ ៦០០គីឡូមែត្រគឺ ៥/៦ជាដីគោក និង១/៦ជាមានសមុទ្រ។

                                     

1. តំបន់ទំនាបកណ្តាល

ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយប្រកបដោយទំនាបព័ន្ធជុំវិញនិងជួរភ្នំ និងខ្ពង់រាបមិនសូវខ្ពស់។ កំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភ្នំឱរ៉ាល់ ដែលមានកម្ពស់ចំនួន ១៨១៣ម៉ែត្រ ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

                                     
  • ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ដ យន មស មញ ញ កម ព ជ ក - ព - ជ ឬ ប រទ សខ ម រ គ ជ ប រទ ស ម យស ថ តន ផ ន កខ ងត ប ងន ឧបទ វ បឥណ ឌ ច ន ក ន ងអន ត បន អ ស អ គ ន យ កម ព ជ ម នផ ទ ក រឡ សរ ប
  • កម ព ជ គ ជ ប រទ ស ម យដ លស ថ តន ភ គខ ត ប ងន ទ វបអ ស ដ លម នព រ ប រទល ជ ប ន ងឈ ងសម ទ រ ប រទ ស ថ ហ យន ច ព ក កណ ដលរវ ង ប រទ ស វ តណ ម ថ ន ង ប រទ ស ឡ វ
  • ន គ ជ បញ ជ រ ជធ ន ន ង ខ ត តរបស ប រទ ស កម ព ជ ខ ត តប ត ដ បង ខ ត តក ពង ច ម ខ ត តក ពង ឆ ន ង ខ ត តព រ ស ហន ក ពង ស ម ខ ត តក ពង ស ព ខ ត តក ពង ធ ខ ត តក ពត
  • ស សន ន ប រទ ស កម ព ជ ម ន ក ន ស សន ព រ ព ទ ធ ដ ល ម ន ប រជ ជន ព ទ ធបរ ស ទ ហ យ ស សន ដទ ទ ត ម ន ប រជ ជនប រណ ប តន ប រម ណ
  • ដ លប នយកមកប រ សម រ លប រ ប រ ស ក រ យព ល កម ព ជ ទទ លឯករ ជព ប រទ ស ប រ ង ឆ ន ន ងម នប នប រ ប រ សន ព លដ ល កម ព ជ ជ បន ងវ បត ត សង គ រ មផ ទ ក ន ង ទស សវតន ឆ ន
  • ជ ភ ម ដ លម នរ ងម លដ ចភ ម ន ន របស ក លសម ពន ធម យច ន នក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ល វ ន ងវ តណ មសព វថ ង ឆ ណ ឌល រ ជ ក ស ត ង ក ររស ន ជ ក រ ម ជ ភ ម ម លន
  • វ តណ មប នវ យច ល កម ព ជ ហ យផ ត លរ ល របប កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យបន ទ ប មកព កវ ក ប នន ក ន ក ប ប រទ ស កម ព ជ ហ យប នបង ក តរដ ឋ ភ ប លរណបម យគ ស ធ រណរដ ឋប រជ ម ន ត កម ព ជ
  • ប រទ ស កម ព ជ ម នឈ ម ជ ផ ល វក រថ កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ ឬត រ វប រជ ជនខ ម រជ ទ ទ សម ត ថ របបប រល យព ជស សន គ ជ ឈ ម ត ណ ងឱ យរបបផ ត ច ក រន ប រទ ស
  • ក ដគ រ រដ ឋប លខ ត តន ប រទ ស កម ព ជ អង គ ល ស Province ជ ដ នរដ ឋប លស ថ តន ប រទ ស កម ព ជ ម ន ស រ ក ឃ ន ង ភ ម ព រ ប រទល ន ក ដគ រ រដ ឋប លខ ត តន ប រទ ស កម ព ជ
                                               

ស្ពាននៅប្រទេសកម្ពុជា

ស្ពាននៅប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជា÷ ស្ពានច្បារអំពៅ ស្ពានត្រឹងបាសា ស្ពានព្រែកតាមាក់ ស្ពានព្រែកក្តាម ស្ពានព្រះមុនីវង្ស ស្ពានកោះកុង ស្ពានជ្រោយចង្វារ ស្ពានព្រែកប្រសព្វ ស្ពានគីហ្សូណា

                                               

កូដគំរូស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាង

កូដគំរូស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាង ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្ត ដែលមាន ឃុំ និង ភូមិ ÷ ព្រំប្រទល់នៃកូដគំរូស្រុកនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាង

                                               

សារៈប្រយោជន៏នៃមើមការ៉ុត

សារៈប្រយោជន៏នៃមើមការ៉ុត យើងបានដឹងហើយថាការ៉ុតប្រភេទជាមើម នៃបន្លែដែលសំបូរណាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងនិងមាននៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាង ។​​ យ៉ាងណាមិញ វាមានភាពពេញនិយមនិងមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសុខភាពស្បែក ធ្វើឲ្យស្រស់ស្អាត ការពារជំងឺមហារីកនិងប្រឆាំងភាពចាស់ ។ វាមានប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិសសៃ វិតាមីន A, C, និង​ប៉ូតាស្យូម វិតាមីន B6 វិតាមីនជាតិអាស៊ីដ folate និង​ សារធាតុរ៉ែជាច្រើន

Users also searched:

ទីតាំងភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា, របបនយោបាយប្រទេសកម្ពុជា,

...
...
...