Back

ⓘ ក្រិក គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង អាគ្នេយ៍ នៅអឺរ៉ុប ដោយមានឈ្មោះផ្លូវការថា សាធារណរដ្ឋហិលល៉េនិក ដោយជនជាតិក្រិកហៅប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ថា Hellas ដោយភាសាក្រិកក្ ..
                                               

ដ្រាក់ម៉ា

ដ្រាក់ម៉ា ជាលុយកាក់ធ្វើពីប្រាក់ របស់ក្រិក។ ដ្រាក់ម៉ាគឺជារូបិយវត្ថុដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងក្រិក ក្នងអំឡុងពេលជាច្រើនសម័យកាល នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រិក: វាជារូបិយវត្ថុមួយរបស់ក្រិកកាលពីសម័យបុរាណ ត្រូវបានចេញឲ្យប្រើប្រាស់ ដោយរដ្ឋក្រិកជាច្រើន ក្នុងអំឡុងពេលដប់ទសវត្សរ៍​ តាំងពីសម័យ Archaic, Classical, និងសម័យHellenistic រហូតដល់សម័យរ៉ូម ក្រោមការបោះកាក់របស់អធិរាជក្រិក។ វាជារូបិយវត្ថុទាំងបីរបស់ក្រិកសម័យទំនើប ដំបូងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ១៨៣២ ហើយចុងក្រោយបំផុតត្រូវបានជំនួសដោយរូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ ១អឺរ៉ូស្មើនឹង៣៤០.៧៥ ដ្រាក់ម៉ា។

                                               

ពុធ (ភព)

ពុធ - ភពតូចបំផុតនិងជិតបំផុតទៅនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ក្នុងនាមជាភពទាបវាតែងតែនៅជិតព្រះអាទិត្យសម្រាប់អ្នកអង្កេតផែនដីដែលជាហេតុធ្វើឱ្យពិបាកសង្កេត។ ទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភពដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេហើយត្រូវបានគេស្គាល់រួចហើយនៅសម័យបុរាណ។ បារតអាចត្រូវបានគេមើលឃើញតែមុនពេលថ្ងៃរះឬបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច។ ទ្រង់ទ្រាយផ្ទៃរបស់បារតប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្រះចន្ទៈវាមានរណ្ដៅដែលមានឥទ្ធិពលជាច្រើនហើយស្ទើរតែគ្មានបរិយាកាស។ សីតុណ្ហភាពផ្ទៃខាងលើមានចាប់ពី ra១៧៣ អង្សាសេដល់ ៤២៧ អង្សាសេ។ ទោះយ៉ាងណាមិនដូចព្រះចន្ទភពផែនដីមានស្នូលដែកដ៏ធំមួយបង្កើតវាលម៉ាញេទិកខ្សោយជាងផែនដីជាងមួយរយដង។ ទំហំនៃស្នូលមានន័យថាបារតមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់បំផុតមួយក ...

                                               

ឡិបតា

ឡិបតា ជាលុយកាក់ធ្វើពីទង់ដែង របស់ក្រិកសម័យបុរាណ។ ឡិបតា ជាទម្រង់ពហុវច្ចនៈរបស់ lepton Greek ៖ λεπτόν, pl. λεπτά គឺជាឈ្មោះរបស់រូបិយវត្ថុមួយ ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយភាសាក្រិក តាំងពីសម័យបុរាណ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ពាក្យនេះមានន័យថា "តូច" ឬ "ស្ដើង" ហើយនៅសម័យក្លាស៊ិក និងហេលិនីស ឡិបតាតែងតែជាកាក់មួយដែលមានតម្លៃតិចតួច ជាធម្មតាវាជាប្រភេទរូបិយវត្ថុមួយដែលមានតម្លៃតូចជាងគេ ក្នុងចំណោមរូបិយវត្ថុផ្សេងទៀត។ កាក់នៅក្នុងមេរៀនស្ដីអំពីតង្វាយរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយ ម៉ាកុស ១២:៤១-៤៤, លូកា ២១:១-៤ គឺសំដៅទៅលើ ឡិបតា ហើយនៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់លូកា ក៏សំដៅទៅលើឡិបតា ឬតង្វាយបន្តិចបន្តួចដែរ នៅពេលបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលមិនបានប ...

                                               

រណ្ដៅគ្មានបាត

រណ្ដៅគ្មានបាត ជារណ្ដៅដ៏សែនជ្រៅ។ វាជាលំនៅរបស់មនុស្សស្លាប់ ជាគុកដែលបម្រុងទុក សម្រាប់វិញ្ញាណអាក្រក់។ នៅក្នុងសាសនា វាជាជ្រោះដែលមានជម្រៅរហូតដល់ពិភពខាងក្រោម ឬស្ថាននរក។ នៅក្នងព្រះគម្ពីរជាភាសាក្រិក ពាក្យនេះតំណាងឲ្យទាំងការនិម្មិតបង្កើតនៅដើមដំបូងដែលមិនទាន់បញ្ចប់ លោកុប្បត្តិ ១:២ និងពាក្យហេព្រើរ tehom "ជម្រៅទឹកដែលខ្ជោលឡើង" ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីថ្មីសម្រាប់ពាក្យ ស្ថាននរកដែលជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើទារុណកម្ម។ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ជាភាសាក្រិក ពាក្យរណ្ដៅគ្មានបាតត្រូវបានប្រើសំដៅទៅលើទាំងទឹកដែលនៅក្រោមផែនដី និងកន្លែងដែលផ្ដល់ប្រភពទឹក ទន្លេ ព្រមទាំងទឹកនៃមេឃ ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស ...

                                               

មីណា

មីណា ជាខ្នាតទម្ងន់ និងជារូបិយវត្ថុរបស់ក្រិកកាលសម័យបុរាណ។ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីថ្មី មីណាគឺជាកាក់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃទៅតាមទម្ងន់របស់វា។ មីណាគឺជាខ្នាតទម្ងន់មួយនាសម័យបុរាណ ដែលត្រូវបានបែងចែកជា៥០សិកិល។ នៅក្រិកសម័យបុរាណ ១មីណាមានតម្លៃស្មើនឹង៧០ដ្រាក់ម៉ា ហើយក្រោយមកទៀតកើនឡើងដល់១០០ដ្រាក់ម៉ា។ យ៉ាងណាមិញ មុនពេលត្រូវបានប្រើជារូបិវត្ថុ មីណាគឺជាខ្នាតទម្ងន់ ដែល១មីណាស្នើនឹង 1.25 ផោន ឬ 0.571 គីឡូក្រាម។ ចាប់តាំងពីដើមសម័យសាម៉ារី មីណាគឺជាខ្នាតនៃទម្ងន់។ កាលពីដំបូង ថាឡាន់ និងសិកិល មិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេ។ រហូតមកដល់សម័យ Ur-Nammu ១មីណាមានតម្លៃស្មើនឹង 1/60 ថាឡាន់ ដែលស្មើនឹង 60 សិកិល។ ភស្ដុតាងពីក្រុង Ugarit ប ...

                                               

ឌេណារី

ឌេណារី ជាកាក់ប្រាក់របស់រ៉ូម ដែលមានតម្លៃស្មើរនឹងកាក់ដ្រាក់ម៉ារបស់ក្រិក។ វាជាកាក់ប្រាក់ដែលបានចរាចរទូទាំងចក្រភពរ៉ូម ហើយត្រូវបានកត់ត្រាជាមួយគណនីសាធារណៈទាំងអស់។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណរ៉ូម ឌេណារីគឺជាកាក់ប្រាក់តូចមួយ ដែលាត្រូវបានធ្វើឡើងប្រហែលជាឆ្នាំ២១១មុនគ.ស ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមព្យូនីកទី២។ ពាក្យ dēnārius មានប្រភពមកពីពាក្យឡាតាំង dēnī មានន័យថា "មាន១០", គឺតម្លៃរបស់វាស្មើនឹង 10 assēs។ ឌេណារីជាប្រភពដើមនៃឈ្មោះជាច្រើនរបស់រូបិយប័ណ្ណដែលមានឈ្នោះថាឌីណារ dinar ដូចជា ឌេណារ៉ូ denaro ជាឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណអ៊ីតាលី ឌីណារ denar ជាឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណស្លូវ៉ានី ឌីណេរ៉ូ dinheiro ជាឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណព័រទុយហ្គាល និង ឌីនើរ៉ូ dinero ...

ក្រិក
                                     

ⓘ ក្រិក

ក្រិក គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង អាគ្នេយ៍ នៅអឺរ៉ុប ដោយមានឈ្មោះផ្លូវការថា សាធារណរដ្ឋហិលល៉េនិក ដោយជនជាតិក្រិកហៅប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ថា Hellas ដោយភាសាក្រិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ចេញ​សម្លេង ថា Ellas ដោយក្នុងការនិយាយទូទៅនឹងប្រើពាក្យថា Ellada ហើយហៅពួកខ្លួនគេជាញឹកញាប់ថា Hellenes ។

==ប្រវត្តិសាស្ត្រ==ប្រវត្ដិសាស្ត្រ ​គឺជាវិទ្យាសាស្ដ្រដែលរៀនហេតុការណ៍របស់មនុស្ស។ មានពីរគំនិតអំពីប្រវត្តិមួយដែល និយាយថាប្រវត្តិដើម នៅពេលមនុស្សបានបង្កើតអក្សរ ១០០០០ឆ្នាំហើយនៅ ទ្វីបអាស៊ីខាងលិច។ ប្រវត្តិមុនមនុស្សស្គាល់អក្សរគេហៅពេលនោះ បុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ។មួយទៀតដែលគិតថាប្រវត្តិដើមនៅ ប្រទេសមួយពេលមាននិវេទន៏របស់ប្រទេសមួយ។ ស្គាល់​ប្រវត្តិគឹជាសារះសំខាន់សំរាប់ស្វែងយល់បច្ចុប្បន្នកាល​​ពីព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្នគឹជាលទ្ធផលរបស់អតីត។​ហើយនិង​ពេលគេស្គាល់ប្រវត្ត​ិគេបានគិតដល់អនាគតកាល។

Herodoto អ្នកទីមួយដែលចេះសរសេរប្រវត្តិ។ ប្រវត្តិ និង បុរេប្រវត្តិ កែប្រែ បុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ

សំរាប់អ្នកប្រាជ្ញបុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រគឹជាពេលវេលាដែលមនុស្សអត់ស្គាល់ការសរសេរទេ។ ថ្វីបើមនុស្សបានកើតឡើងហើយរស់នៅមានប្រហែល២លានឆ្នាំនៅលើផែនដីបុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រវែងមែនពិត។ អ្នកប្រាជ្ញបានចែកពេលវេលារបស់មនុស្សដូចតទៅ៖

បុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ: ប្រហែល២លានឆ្នាំ។ ប្រវត្តិ:១០០០០ឆ្នាំ។ ប្រវតិ្តនៃបណ្តាទ្វីប កែប្រែ អត្ថបទនេះបង្ហាញនូវគំនិតដែលគិតថា ប្រវត្តិចាប់ផ្តើមនៅពេលមនុស្សបង្គើតការសរសេរ។ ប៉ុន្ដែក៏មានគំនិតដែលគិតថា ប្រវត្តិអត់ត្រូវការរសរសេរពីព្រោះមានរបៀបផ្សេងៗទៀតសំរាប់បញ្ជីប្រវត្តិ។

ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ី កែប្រែ ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ី ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ី អាចនិយាយថា ជាសំណុំមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនតំបន់ឆ្នេរនៅដាច់ពីគ្នា៖ អាស៊ីខាងកើត, អាស៊ីខាងត្បូង និងមជ្ឍឹមបូព៌ាដែលជាតំបន់ដ៏ធំមួយថិតនៅចន្លោះទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប-អាស៊ី។ តំបន់ជុំវិញឆ្នេរជាទីកំណើតនៃអរិយធម៌បូរាណបំផុតលើពិភពលោក។ តំបន់ទាំងបីនោះសុទ្ធសឹងបានអភិវឌ្ឍអរិយធម៌ដំបូងបំផុតនៅលើដី មានជីរជាតិនៃខ្ពង់រាបក្បែរទន្លេ។ អរិយធម៌នៅតំបន់មេសូប៉ូតាមី, ខ្ពង់រាបនៃប្រទេសឥណ្ឌា និង នៅប្រទេសចិន មានលក្ខណះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផ្លាស់ប្តូរទៅវិញទៅមកនូវ បច្ចេកវិទ្យានិងគំនិត ដូចជា គណិតវិទ្យា និងផលប្រយោជន៍។ សញ្ញាណផ្សេងទៀតដូចជាអក្សរ អាចត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់នីមួយៗ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ បណ្តាទីក្រុង, បណ្តារដ្ឋ និងបណ្តាអាណាចក្រផងដែរ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍លើវាលរាបទាំងនោះ។

ទ្វីបអាស៊ីមានប្រវត្តិមួយយ៉ាងចាស់។អារិយធម៌ធំដំបូងចាប់កំណើតនៅទ្វីបនេះដូចជាប្រទេចិនប្រទេសឥណ្ឌានិងភូមិភាគមេសូប៉ូតាមី។ ពីព្រោះទ្វីបនេះជាទ្វីបមួយធំអ្នកប្រាជ្ញចែកវាជាបួនផ្នែក៖

អាស៊ីខាងកើត។ អាស៊ីខាងត្បូង។ អាស៊ីខាងលិច។ អាស៊ីខាងជើង។ ប្រវត្តិទ្វីបអឺរ៉ុប កែប្រែ ប្រវត្តិទ្វីបអឺរ៉ុប ប្រវត្តិនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមជាមួយប្រទេសក្រិក។​ Herodoto គឹជាអ្នកទីមួយដែលចេះសរសេរប្រវត្តិ។ទស្សនវិជ្ជាក៏បានចាប់កំណើតនៅទីនោះ។

ប្រវត្តិទ្វីបអាហ្វ្រីក កែប្រែ ប្រវត្តិអាហ្វ្រីក ប្រវត្តិនៅទ្វីបអាហ្វ្រីកបានផ្តើមឡើងជាមួយប្រទេសអេហ្សីប។

ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិក កែប្រែ ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិក ប្រវត្តិរបស់ទ្វីបអាមេរិកផ្តើមឡើងបាន៨០០០ឆ្នាំជាមួយប្រជាជនTolteca។ នៅសតវត្សន៍ទី ៩គ.ស. មានប្រជាជនថ្មីហៅថា Mayaដែលមានការសរសរ និងប្រតិទិនមួយដែលល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិរបស់ពិភពលោក។ គេបានរកឃើញលេខ០ដែលជួយដល់អភិវឌ្ឍន៍របស់ចំណោទ

បើក​ម៉ឺនុយ​មេ កែប្រែ តាមដានទំព័រនេះ ប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែ ប្រវត្ដិ​គឺជាវិទ្យាសាស្ដ្រដែលរៀនហេតុការណ៏របស់មនុស្ស។ មានពីរគំនិតអំពីប្រវត្តិមួយដែល និយាយថាប្រវត្តិដើម នៅពេលមនុស្សបានបង្កើតអក្សរ ១០០០០ឆ្នាំហើយនៅ ទ្វីបអាស៊ីខាងលិច។ ប្រវត្តិមុនមនុស្សស្គាល់អក្សរគេហៅពេលនោះ បុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ។មួយទៀតដែលគិតថាប្រវត្តិដើមនៅ

ប្រទេសមួយពេលមាននិវេទន៏របស់ប្រទេសមួយ។ ស្គាល់​ប្រវត្តិគឹជាសារះសំខាន់សំរាប់ស្វែងយល់បច្ចុប្បន្នកាល​​ពីព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្នគឹជាលទ្ធផលរបស់អតីត។​ហើយនិង​ពេលគេស្គាល់ប្រវត្ត​គេបានគិតដល់អនាគតកាល។ Herodoto អ្នកទីមួយដែលចេះសរសេរប្រវត្តិ។ មាតិកា កែប្រែ ប្រវត្តិ និង បុរេប្រវត្តិ ប្រវតិ្តនៃបណ្តាទ្វីប ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ី ប្រវត្តិទ្វីបអឺរ៉ុប ប្រវត្តិទ្វីបអាហ្វ្រីក ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិក ឬសគល់នៃពាក្យ វិជ្ជាតែងប្រវត្តិ បណ្តាវិធីនៃប្រវត្តិ មើលផងដែរ រាយបញ្ជី បណ្តាវិធីនិងបណ្តាឧបករ ផ្សេង បណ្តាវិស័យ និងបណ្តាការសិក្សាដោយឡែក បណ្តាឯកសារបង្អែក បណ្តាឯកសារពាក់ព័ន្ធ បណ្តាខ្សែរភ្ជាប់ក្រៅ ប្រវត្តិ និង បុរេប្រវត្តិកែប្រែ កែប្រែ បុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ

សំរាប់អ្នកប្រាជ្ញបុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រគឹជាពេលវេលាដែលមនុស្សអត់ស្គាល់ការសរសេរទេ។ ថ្វីបើមនុស្សបានកើតឡើងហើយរស់នៅមានប្រហែល២លានឆ្នាំនៅលើផែនដីបុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រវែងមែនពិត។ អ្នកប្រាជ្ញបានចែកពេលវេលារបស់មនុស្សដូចតទៅ៖

បុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ: ប្រហែល២លានឆ្នាំ។ ប្រវត្តិ:១០០០០ឆ្នាំ។ ប្រវតិ្តនៃបណ្តាទ្វីបកែប្រែ កែប្រែ អត្ថបទនេះបង្ហាញនូវគំនិតដែលគិតថា ប្រវត្តិចាប់ផ្តើមនៅពេលមនុស្សបង្គើតការសរសេរ។ ប៉ុន្ដែក៏មានគំនិតដែលគិតថា ប្រវត្តិអត់ត្រូវការរសរសេរពីព្រោះមានរបៀបផ្សេងៗទៀតសំរាប់បញ្ជីប្រវត្តិ។

ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ីកែប្រែ កែប្រែ ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ី ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ី អាចនិយាយថា ជាសំណុំមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនតំបន់ឆ្នេរនៅដាច់ពីគ្នា៖ អាស៊ីខាងកើត, អាស៊ីខាងត្បូង និងមជ្ឍឹមបូព៌ាដែលជាតំបន់ដ៏ធំមួយថិតនៅចន្លោះទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប-អាស៊ី។ តំបន់ជុំវិញឆ្នេរជាទីកំណើតនៃអរិយធម៌បូរាណបំផុតលើពិភពលោក។ តំបន់ទាំងបីនោះសុទ្ធសឹងបានអភិវឌ្ឍអរិយធម៌ដំបូងបំផុតនៅលើដី មានជីរជាតិនៃខ្ពង់រាបក្បែរទន្លេ។ អរិយធម៌នៅតំបន់មេសូប៉ូតាមី, ខ្ពង់រាបនៃប្រទេសឥណ្ឌា និង នៅប្រទេសចិន មានលក្ខណះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផ្លាស់ប្តូរទៅវិញទៅមកនូវ បច្ចេកវិទ្យានិងគំនិត ដូចជា គណិតវិទ្យា និងផលប្រយោជន៍។ សញ្ញាណផ្សេងទៀតដូចជាអក្សរ អាចត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់នីមួយៗ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ បណ្តាទីក្រុង, បណ្តារដ្ឋ និងបណ្តាអាណាចក្រផងដែរ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍលើវាលរាបទាំងនោះ។

ទ្វីបអាស៊ីមានប្រវត្តិមួយយ៉ាងចាស់។អារិយធម៌ធំដំបូងចាប់កំណើតនៅទ្វីបនេះដូចជាប្រទេចិនប្រទេសឥណ្ឌានិងភូមិភាគមេសូផូតាមី។ ពីព្រោះទ្វីបនេះជាទ្វីបមួយធំអ្នកប្រាជ្ញចែកវាជាបួនផ្នែក៖

អាស៊ីខាងកើត។ អាស៊ីខាងត្បូង។ អាស៊ីខាងលិច។ អាស៊ីខាងជើង។ ប្រវត្តិទ្វីបអឺរ៉ុបកែប្រែ កែប្រែ ប្រវត្តិទ្វីបអឺរ៉ុប ប្រវត្តិនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមជាមួយប្រទេសក្រិក។​ Herodoto គឹជាអ្នកទីមួយដែលចេះសរសេរប្រវត្តិ។ទស្សនវិជ្ជាក៏បានចាប់កំណើតនៅទីនោះ។

ប្រវត្តិទ្វីបអាហ្វ្រីកកែប្រែ កែប្រែ ប្រវត្តិអាហ្វ្រីក ប្រវត្តិនៅទ្វីបអាហ្វ្រីកបានផ្តើមឡើងជាមួយប្រទេសអេហ្សីប។

ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិកកែប្រែ កែប្រែ ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិក ប្រវត្តិរបស់ទ្វីបអាមេរិកផ្តើមឡើងបាន៨០០០ឆ្នាំជាមួយប្រជាជនTolteca។ នៅសតវត្សរ៏ទី ៩គ.ស.មានប្រជាជនថ្មីហៅថា Mayaដែលមានការសរសរ និងប្រតិទិនមួយដែលល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិរបស់ពិភពលោក។ គេបានរកឃើញលេខ០ដែលជួយដល់អភិវឌ្ឍន៍របស់ចំណោទលេខនព្វន្ធ។

Contents

                                     

1. សេដ្ឋកិច្ច

 • ទីផ្សារនាំចេញសំខាន់៖ ស.អ. ៤៤% សហរដ្ឋុអាមេរិកនិងប៊ុលហ្គារី ៥,៧% សាយព្រឹស ៤,៨% FYROM ៣,៧%
 • អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៤,៣ ភាគរយ ២០០៣ ៣,៥ ភាគរយ ២០០២
 • អត្រា​អតិផរណា ៣,៤ ភាគរយ ២០០៣ ៣,៦ ភាគរយ ២០០២
 • បរិមាណនាំចេញ ៧,៨ ពាន់លាន USD ២០០៣ ១២,៦ ពាន់លាន USD ២០០២
 • ទីផ្សារនាំចូលសំខាន់៖ ស.អ. ៥០,៨% រុស្ស៊ី ៥,៣% អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ៣,៥% សហរដ្ឋអាមេរិក ៣,២% អ៊ីរ៉ង់ ៣,២%
 • អត្រាគ្មានការងារធ្វើ ៩,៤ ភាគរយ ២០០៣ ១០,៣ ភាគរយ ២០០២
 • បរិមាណនាំចូល ៣៥,២ ពាន់លាន USD ២០០៣ ៣១,៤ ពាន់លាន USD ២០០២
 • ផលិតផល​ក្នុង​ស្រុក​សរុប GDP ១៧២,៥ ពាន់លាន USD ២០០៣ ២០១,១ ពាន់លាន USD ២០០២
 • ទំនិញនាំចូលសំខាន់៖ គ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្ម បរិក្ខារយានយន្ត ថាមពល
 • GDP Per Capita ១៦.២២៣ USD ២០០៣ ១៩.០០០ USD ២០០២
 • ទំនិញនាំចេញសំខាន់៖ អាហារនិងភេសជ្ជៈ សាច់ក្រណាត់ ផលិតផលគីមី ផលិតផលប្រេង ឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងទូរគមនាគមន៍
                                     

2. តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ

Government

 • Greek National Tourism Organisation
 • President of the Hellenic Republic
 • Minister of the Hellenic Republic
 • Greek News Agenda Newsletter
 • Hellenic Parliament

General information

 • Greek Council for Refugees, បានយកមក 2016-03-23.
 • Geographic data related to ក្រិក at OpenStreetMap
 • The London Protocol of 3 February 1830
 • History of Greece: Primary Documents
 • "Greece", guide, National Geographic.
 • Greece ច្រកចូលនៅក្នុង សៀវភៅការពិតពិភពលោក
 • The Greek Heritage
 • "Greece", BBC News UK, 25 December 2013, បានយកមក 2016-03-23.
 • សៀវភៅផែនទីវិគីមីឌាGreece
 • "Greece", UCB Libraries GovPubs, Colorado, បានយកមក 2016-03-23.
 • Hellenism, បានយកមក 2016-03-23 – Everything about Greece.
 • ក្រិក នៅគម្រោងបញ្ជីរាយឈ្មោះបើកទូលាយ
 • Hellenic History, GR: FHW, បានយកមក 2016-03-23.
Trade
 • World Bank Summary Trade Statistics Greece
                                     
 • ក រ អ ត, ឆ ក, ដ ណ ម ក, ហ ឡង អ ស ត ន ហ វ ងឡង ប រ ង, អ ល ល ម ង ក រ ក ហ ប រ ហ ងគ រ ឥណ ឌ ន ស អ ត ល ជប ន, ក រ Latvian, Lithuanian
 • ដ ចជ ប រទ សអ ទ រ ស ប លហ ស ក ក ស ប អ ស ត ន ហ វ ងឡង ប រ ង អ ល ល ម ង ក រ ក អ រឡង អ ត ល ឡ តវ ល ទ យអ ន ល ចស ប រ ម ល ត ហ ឡង ព រទ យហ គ ល ស ល វ គ
 • ជ យ នកប រទ សម យ យ នកប រទ ស ជ ប រទ សដ ម របស ព រ ប ទក រ ងម ល ន ទទ គ ប រទ ស ក រ ក ប ន ត ខ ម រប រ ណ ហ ប រទ សល វខ ងល ចថ យ នកប រទ សដ រ ដ លច ប ងច ញ គ ហ យក រគ រ ស រ
 • ជ ន របស គ រ ស ទស សន ក ត ល កត រ វប នរកឃ ញន ក ន ងស ចក ត ថ ល ងក រណ មហ សន ន ប តទ ក រ ងន ស ភ ស ក រ ក Σύμβολον τῆς Νικαίας ឬ, τῆς πίστεως, ភ ស ឡ ត ង: Symbolum Nicaenum
 • ខ ត តអ ឌ រ ន ន ក ន ងត បន ន ខ ងក តថ រ ជ តន ងព រ ដ ន ព រ ដ នជ ម យប រទ ស ក រ ក ន ង ប លហ គ រ អ ឌ រ នប នបម រ ក រជ ទ ក រ ងរដ ឋធ ន ទ ប ន អ ត ម ង អ ត
 • ឆ ន ព ក យ ប ប ន មកព ភ ស ឡ ត ងម នន យថ ឪព ក papa ន ងភ ស ក រ ក πάππας pappas ន ក ន ងសតវត សរ ថ ម ន ស សន គ រ ស ដប នអន វត ដន ច ណងជ ងន
 • ភ ស អ រ មច ស ជ ភ ស ចម បងន ចក រភពព រ ស ប ប ឡ ន ន ងអ ស ស រ ន ងប នរ ករ លដ លទ ក រ ក ន ងឥណ ឌ បន ទ ប ព អ ឡ ចស ន ឌ មហ រ ជ ប នប ផ ល ញចក រភពព រ ស
 • ភ ម វ ទ យ គ ជ ព ក យអង គ ល សប រ ថ Geography ដ លគ បផ ស ដ យបណ ត ព ក យ ក រ ក Geo γη ឬ Gaea γαια ម នន យថ ផ នដ ន ងព ក យ graphein γραφειν ម នន យថ
 • ព ក យទ តស គ អង គ ល ស angel មកព ភ ស ឡ ត ង angelus អ នកន ស រ ដ លខ ច ព ភ ស ក រ ក ἄγγελος ángelos យ ងទ ត ម R. S. P. Beekes, ព ក យ ángelos ប រហ លជ ខ ច ព អ ស
តួប្រុស
                                               

តួប្រុស

​​​ តួអង្គប្រុសពេលខ្លះ តួអង្គស្រីគឺសំរាប់មនុស្សស្រី​ ឃើញថាបច្ចេកទេសគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអំពើនៅក្នុងវិនាដកម្មមួយរឺក៏កំប្លែងផលិតកម្ម ហើយនឹងដែលធ្វើការនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត,នៅទូរទស្សន៍,ល្ខោន​ វិទ្យុនៅក្នុងនោះដែរត្រូវមានសមត្ថភាពសំដែង។នៅក្នុងបុរាណក្រិក ពាក្យថាតួអង្គប្រុស ὑποκριτής hypokrites ​​​​​

គ្រីស្ទអឌែលហ្វៀន
                                               

គ្រីស្ទអឌែលហ្វៀន

គ្រីស្ទអឌែលហ្វៀន គឺជាព្រះវិហារប្រូតែស្តង់តូចមួយដែលមិនជឿចំពោះការបង្រៀនពី ព្រះបីរួមមួយ។ ខ្មែរគ្រីស្ទអឌែលហ្វៀនមាន សាលាបង្រៀនព្រះកម្ពីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ២០០៧។

Users also searched:

...
...
...