Back

ⓘ ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម, អង្គរ. វ្រះបាទ ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម រជ្ជកាល ព្រះនាមសោយរាជ្យ វ្រះ​បាទ​កម្រតេង​ អញឝ្រីឝ្រី​ន្ទ្រវម៌្មទេវ ។ ព្រះ​អង្គ​ស្ថាបនា​ប្រាសាទ​ថ្ម​តូច​មួយ នៅ​តំបន ..
                                               

ឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្ម

វ្រះបាទ ឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្ម រជ្ជកាល ព្រះនាមពេលសោយរាជ្យ ឝ្រីឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្មទេវ ។ ព្រះរាជគ្រូ ជយមង្គលាថ៌។ ក្រោយ​ពី​វ្រះបាទ​ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម ដាក់​រាជ្យហើយ​យាង​ទៅ​គង់​យ៉ាង​ស្ងាត់ស្ងៀម​ក្នុង​ព្រៃ វ្រះបាទ​ឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្មដែល​ជា​ព្រះ​ញាតិ ទ្រង់​ឡើង​សោយរាជ្យ​ស្នង​ព្រះអង្គ។ ទ្រង់ត្រូវបានស្នងរាជ្យបន្តដោយជយវម៌្មបរមេឝ្វរ។ លោកឆាលស៍-ហ៊ិខហ៊ែម ពោលតាមកំណត់ត្រាសំស្ក្រឹតចុងក្រោយនៅអង្គរ។

                                               

ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី២

វ្រះបាទ ឝ្រីន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី២ រជ្ជកាល ព្រះនាមពេលសោយរាជ្យ វ្រះបាទកម្រតេង អញឝ្រីន្ឫបតីន្ទ្រវម្ម៌ ។ ព្រះអង្គគ្រងរាជ្យនៅរាជធានីយឝោធរបុរ ដោយសារជាប់សាច់ញាតិជាមួយ ឬអាចជាព្រះអនុជវ្រះបាទឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ និងហឝ៌វម៌្មទី៣។ បន្ទាប់ ​វ្រះបាទ​ហឝ៌វម៌្ម​ទី៣ គឺ​វ្រះបាទ​ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី២ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ សោយរាជសម្បត្តិ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​គ.ស ​១០៨០។ គេ​ពុំ​បាន​ស្គាល់​ដើម​កំណើត​ពិត​ប្រាកដ​របស់​ព្រះអង្គ​ទេ។ តែ គេ​ដឹង​ថា​ព្រះអង្គ​ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​ដែល​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​ធម៌ គោរព​ត្រឹមត្រូវ​ទៅ​តាម​ច្បាប់​វិន័យ។ ព្រះអង្គ ​ដែល​គង់​នៅ​មហានគរ ត្រូវ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ប្រយុទ្ធ​ទប់ទល់​នឹង​វ្រះបាទ​ជយ ...

                                               

ជយវម៌្មទី៩

វ្រះបាទ ជយវម៌្មទី៩ រឺ សីហនុរាជ រជ្ជកាល ព្រះនាមពេញ វ្រះបាទជយវម៌្មបរមេឝ្វរ ។ រាជបុរោហិត វិទ្យេឝវិទ និង វិទ្យេឝធិមន្ត។

                                               

វិឝ្វរូប

ព្រាហ្មណ៍ វិឝ្វរូប គឺជាព្រះស្វាមីនៃព្រះនាង សរស្វតី។ កាលណោះ វ្រះបាទឝ្រីពាលាទិត្យ បានសោយរាជ្យនៅឯអនិន្ទិតបុរ តាមរយៈព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គ។ ​ម៉្យាងទៀត យើងក៏បានដឹងតាមរយៈសិលាចារឹក នៃប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើត ដែលបានចារឡើងនៅឆ្នាំ៩៥២ នៃ គ.ស ថាព្រះអង្គបានសាងនូវសិវលិង្គមួយនៅឯស្វគ៌ទ្វារបុរ និងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងព្រះនគរ។ ប្រភពសិលាចារឹកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថា ព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះអង្គគឺ សរស្វតី បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះ វិឝ្វរូប ហើយក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រដែលប្រសូត្រពីគូស្វាមីភរិយានេះ គេឃើញមានវ្រះបាទន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១ ដែលត្រូវជាព្រះបិតារបស់វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝ។ វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝគឺជាអ្នកបង្កើតនូវរាជវង្សឝម្ភុ ...

                                               

ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២

វ្រះបាទឝ្រី ឧទយាទិត្យវម៌្មទេវទី២ រជ្ជកាល ព្រះនាមសោយរាជ្យ ធូលីវ្រះបាទធូលីជេង វ្រះកម្រតេង អញឝ្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវ ឬ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេងកំត្វន អញឝ្រីឧទយាទិត្យ វម៌្មទេវ ។ ព្រះអង្គជាបុត្រវ្រះបាទសូយ៌្យវម៌្មទី១ បានបង្កើតក្រុងអង្គរទី២ ដែលផ្ចិតនគរនៅត្រង់ប្រាសាទបាពួន ដែលជាប្រាសាទទេវរាជរបស់ព្រះអង្គ។ ក្នុងរាជព្រះអង្គមានការបះបោរបីលើក នៅក្នុងនោះមានការបះបោរដឹកនាំដោយកំវៅ បានបំផ្លិចបំផ្លាញឝិវលិង្គ បដិមាព្រះព្រហ្ម ព្រះនរាយណ៍ និងព្រះពុទ្ធ។ ជននេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយមេទ័ពរបស់ទ្រង់ឈ្មោះ សង្គ្រាម។ ព្រះអង្គបានស្ថាបនាបារាយណ៍ខាងលិច ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច នៅកណ្ដាលបារាយណ៍ ដោយតំកល់ព្រះបដិមាព្រះវិឝ្ណុផ្ទំ ធ្វើអំពីសំរឹទ្ធ។ ...

                                               

ហឝ៌វម៌្មទី៣

វ្រះបាទ ហឝ៌វម៌្មទី៣ រជ្ជកាល ព្រះនាមពេលសោយរាជ្យ ធូលីវ្រះបាទ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេង អញឝ្រីហឝ៌វម្ម៌ទេវ ។ ព្រះអង្គជារាជបុត្រវ្រះបាទសូយ៌្យវម៌្មទី១។ ព្រាហ្មណ៍បុរោហិត យោគេឝ្វរបណ្ឌិត ឯកសារលោកត្រឹង-ងា ថារាជបុរោហិតព្រាហ្មណ៍ ទិវាករបណ្ឌិត។ ទ្រង់មានព្រះបរមមរណនាមថា វ្រះបាទសទាឝិវបទ ។ វ្រះបាទន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី២ មានជាប់សាច់ញាតិជាមួយ ឬអាចជាព្រះអនុជវ្រះបាទឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ និងហឝ៌វម៌្មទី៣។ ទ្រង់បានសោយរាជបន្តពីព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គ ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ ហើយរាជធានីរបស់ទ្រង់ក៏អាចហៅថា យឝោធរបុរទីពីរ ក៏បានដែលមានមណ្ឌលនៅចំកណ្ដាលជាប្រាសាទបាពួន សាងឡើងដោយព្រះភាតារបស់ទ្រង់ និងបារាយណ៍ខាងលិចជាបារាយណ៍ធំ។ រជ្ជកាលរបស់ទ្រង់ច្របូកច្របល់ដោ ...

                                               

ភវវម៌្មទី១

វ្រះបាទ ភវវម៌្មទី១ រជ្ជកាល ជាបុត្ររបស់វ្រះបាទប្រថិវេន្ទ្រវម៌្ម និងត្រូវជាចៅរបស់វ្រះបាទរុទ្រវម៌្ម ស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្រភ្វូណាន។ ព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយក្សត្រីនៃអាណាចក្រចេនឡាព្រះនាម កម្វុជរាជលក្ឝ្មី ដែលជាប់សាច់ញាតិខាងមាតានៃវ្រះបាទឝ្រេឝ្ឋវម៌្ម ដោយហេតុនេះហើយបានជាស្លោកទី១១ នៃសិលាចារឹកបក្សីចាំក្រុងបានបញ្ជាក់ថា កូនចៅឥសីកម្ពុ បានភ្ជាប់សូរ្យវង្ស ទៅនឹង សោមវង្ស ។ ព្រះអង្គមានព្រះរាជធានីឈ្មោះ ឝ្រេឝ្ឋបុរ ដែលស្ថិតនៅម្ដុំបាសាក់ ក្បែរជើងភ្នំមួយដែលជាទីតាំងវត្តភូ ។ ក្រោយពីការសោយទិវង្គតរបស់ព្រះអង្គ បុត្រាដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះអង្គពុំបានស្នងរាជ្យ​បន្តពីព្រះអង្គឡើយ ដែលគេបានឃើញបុត្រាអង្គនេះចេញមុខដឹកនាំប្ ...

                                               

ជយវម៌្មទី៦

ព្រះបាទ ជយវម៌្មទី៦ រជ្ជកាល ព្រះនាមពេលសោយរាជ្យ ធូលីវ្រះបាទ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេង អញឝ្រីជយវម្ម៌ទេវ ។ រាជបុរោហិត ព្រាហ្មណ៍យោគេឝ្វរបណ្ឌិត តាមឯកសារលោកត្រឹង-ងា ថាទិវាករបណ្ឌិតទៅវិញ។ ព្រះអង្គ​មាន​ជាប់សាច់​សារលោហិត​ជាមួយនិង​ពួក​អភិជន​នៃ​ព្រះរាជវង្សានុវង្សនៅ​ម​ហិធ​រ​បុរ ដែល​ស្ថិតនៅ​ប៉ែក​ខាងជើង​នៃ​កម្វុជទេឝ ព្រះបាទ​ជយវម៌្មទី៦ ​បានប្រកាសថា ទ្រង់​ជា​ស្តេច​នៅ​គ្រិស្តសករាជ​ឆ្នាំ ១០៨០ ក្នុងខណៈដែល​ប្រទេសជាតិ​ស្ថិតក្នុង​ភាពវឹកវរ​ក្នុងចុង​រាជ្យ​ព្រះបាទ​ហឝ៌វម៌្មទី៣ ដែលជយវម៌្មទី៦ បាន​បះបោរ​នៅ​ទិស​ខាង​លិច​នៃ​ប្រទេស គឺ​នៅ​ក្រុង​មហិធរបុរ ដែល​ប្រហែល​ជា​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ជើង​ឆៀង​ខាង​លិច​វាល​ទំនាប​ខាង​លើ​នៃ​ទន្លេ​មូល ក្នុង​ ...

                                     

ⓘ ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម (អង្គរ)

វ្រះបាទ ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម រជ្ជកាល ព្រះនាមសោយរាជ្យ វ្រះ​បាទ​កម្រតេង​ អញឝ្រីឝ្រី​ន្ទ្រវម៌្មទេវ ។ ព្រះ​អង្គ​ស្ថាបនា​ប្រាសាទ​ថ្ម​តូច​មួយ នៅ​តំបន់​គោក​ស្វាយ​ចេក សព្វ​ថ្ងៃ​មាន​សិលាចារឹក​ភាសា​បាលី​មួយ​ផ្ទាំង​ដំបូង​គេ​របស់​ព្រះ​អង្គ ដែល​មាន​កាល​បរិច្ឆេទ ១២៣០ សក ។ ព្រះ​អង្គ​គោរព​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា។ វ្រះ​គុរុកម្រតេងអញ យជ្ញន្វរាទ។ តាមរយៈព្រេងនិទាន ទ្រង់ល្បីឈ្មោះដោយសារតែអាវុធពិសេសរបស់ទ្រង់ ដំបងដែលធ្វើពីឈើអន្សែ។

                                     

1. ទ្រង់ជ្រែករាជ្យ

ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​១២៩៥ ​ដោយសារ​ព្រះរាជ​បុត្រី​របស់វ្រះបាទជយវម៌្មទី៨ ព្រះនាមឝ្រីន្ទ្រភូបេឝ្វរចូឌា បាន​លួច​ព្រះ​ខ័ន​មាស​ដែល​ជា​តំណាង​អំណាច​ព្រះរាជា យក​ទៅ​អោយ​ស្វាមី​នាង បាន​បង្ខំ​អោយ​វ្រះបាទ​ជយវម៌្មទី៨ ជា​ព្រះ​បិតា​ចុះ​ចេញ​ពី​រាជបល្លង្ក ហើយ​ប្រគល់​រាជ្យ​នេះ​ទៅ​អោយ​វ្រះបាទ​ឝ្រីន្ទ្រវម៌្មទី២ ជា​រាជធីតុបតី​សោយរាជ្យ​ស្នង​ព្រះអង្គ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នោះ។ ព្រះអង្គសោយរាជ្យក្រោមនាមថា កម្រតេងអញស្រីស្រិន្រ្ទវម្ម៌ទេវៈ។

សមាជិក​អ្នក​ការទូត​ចិនម្នាក់ ​របស់​ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ​តេមួរខាន់ ដែល​បាន​មក​ដល់​កម្ពុជា ក្នុង​ឆ្នាំ​១២៩៦ ឈ្មោះ ជីវតាក្វាន់ ក៏​បាន​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​ចំពោះ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ដែរ។ លោក​បាន​សរសេរ​បញ្ជាក់​ថា ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រជ្ជកាល​នេះ​មាន​ភាព​ឃោរឃៅ គឺ​ស្ដេច​ដែល​ឡើង​សោយរាជ្យ​ថ្មី​ជា​កូន​ប្រសា​របស់​ស្ដេច​មុន។ លោក​បន្ត​ថា កូនស្រី​របស់​ស្ដេច​អង្គ​នេះ បាន​លួច​យក​ព្រះ​ខ័ន​មាស​របស់​ព្រះបិតា ទៅ​អោយ​ស្វាមី​នាង។

លោកជីវតាក្វាន់ បាន​អះអាង​ថា កូន​ប្រុស​របស់​វ្រះបាទ​ជយវម៌្មទី៨ ដែល​ត្រូវ​ទទួល​រាជ្យ​បន្ត​ពី​ព្រះ​បិតា ទ្រង់​មិន​ទទួល​យក​ស្ដេច​ថ្មី​ដណ្ដើម​រាជ្យ​នេះ​ទេ ហើយ​បាន​ចេញ​ពី​ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បី​ទៅ​កេណ្ឌ​ទ័ព។ ស្ដេច​ថ្មី​ចាប់​បាន ក៏​យក​ទៅ​កាត់​ម្រាម​ជើង​ចោល និង​យក​ទៅ​ឃុំ​ទុក​ក្នុង​បន្ទប់​ងងឹត។

                                     

2. ជំនឿ

វ្រះបាទ​ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​ដែល​ជឿ និង​គោរព​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ហីនយាន ហើយ​គឺ​ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​ខ្មែរ​ដំបូង ដែល​បាន​កសាង​សិលា​ចារឹក​ជា​ភាសា​បាលី ភាសា​សក្ការៈ​ខាង​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា ជំនួស​ភាសា​សំស្ក្រឹត ភាសា​នៃ​សាសនា​ព្រាហ្មណ៍​នៅកម្វុជទេឝនេះ។

នៅ​ក្នុង​រាជ្យ​ព្រះអង្គ ប្រទេស​ខ្មែរ​ទទួល​បាន​សុខ​សន្តិភាព​ណាស់។ ថ្វី​ត្បិត​តែ​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​គោរព​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា ប៉ុន្តែ​ព្រហ្មញ្ញ​សាសនា​ក៏​បាន​ទទួល​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ព្រះអង្គ ហើយ​មាន​ភាព​រុងរឿង​ផង​ដែរ។ នៅ​ឆ្នាំ​ ១៣០៧ វ្រះបាទ​ឝ្រីន្ទ្រវម៌្ម បាន​ដាក់​រាជ្យ ហើយ​ផ្ទេរ​រាជ្យ​សម្បត្តិ​ថ្វាយ​ទៅ​រជ្ជទាយាទ​យុវរាជ ក្នុង​ឆ្នាំ​នោះ។ រួច​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​យាង​ទៅ​គង់​នៅ​ក្នុង​អាស្រម​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​មួយ​យ៉ាង​ស្ងាត់ស្ងៀម​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ។

                                     

3. ក្សត្រស្នងរាជបន្ត

ក្រោយ​ពីវ្រះបាទឝ្រី​ន្ទ្រវម៌្ម ដាក់​រាជ្យ ហើយ​យាង​ទៅ​គង់​យ៉ាង​ស្ងាត់ស្ងៀម​ក្នុង​ព្រៃ វ្រះបាទ​ឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្មដែល​ជា​ព្រះ​ញាតិ ទ្រង់​ឡើង​សោយរាជ្យ​ស្នង​ព្រះអង្គ។

                                     

4. ពង្សាវលី

 • បុត្រីនាម កំណាន់ក្សត្រី ជាមហេសីព្រះចៅសុវណ្ណកំពង្សនៃមឿងផួន ក្រោយមកជាស្តេចនៃមឿងសួគ៌នៅឆ្នាំ ១៣១៦
 • ព្រះបិតាក្មេក ព្រះបាទជយវម៌្មទី៨
 • ទ្រង់ជាបច្ឆាជនរបស់ព្រះបាទស្រេស្ឋវរ្ម័នដោយព្រះអង្គមានដេីមកំណើត ជាអ្នកស្នងមរតករបស់ស្តេចបីកន្លែងគឺ ព្រះស្រុកស្បោត ស្រុកស្រីស្រិន្រ្ទរាជបុរៈ និងក្ញតជ្ញបុរៈ
 • ព្រះមហេសី ព្រះនាម ព្រះភគវតីកម្រតេងអញឝ្រីន្ទ្រភូបេឝ្វរចូឌា
 • ព្រះញាតិព្រះនាម ឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្ម
                                     
 • វ រ ប ទឝ រ ន ទ រជយ វម ម រជ ជក ល - ព រ ន មព លស យរ ជ យ ឝ រ ឝ រ ន ទ រ ជយ វម មទ វ ព រ រ ជគ រ ជយមង គល ថ ក រ យ ព វ រ ប ទ ឝ រ ន ទ រ វម ម
 • វ រ ប ទឝ រ ន ឫបត ន ទ រ វម មទ រជ ជក ល - ព រ ន មព លស យរ ជ យ វ រ ប ទកម រត ង អញ ឝ រ ន ឫបត ន ទ រ វម ម ព រ អង គគ រងរ ជ យន រ ជធ ន យឝ ធរប រ ដ យស រជ ប ស ច ញ ត ជ ម យ
 • ប រ ប ទ ងស ទ នដល ទ ប អង គ ទ រង ត រ វល ខរ ងថ ជយ វម មទ បន ទ ប ព រ ជ យ របស វ រ ប ទ ឝ រ ន ទ រ ជយ វម ម ព រ រ ជ ប ត រ របស ព រ អង គ ព រ ន ម ស ហន ប ន ឡ ង គ រងរ ជ យ ស នង
 • ជយវរ ម នទ - ជយ វម មទ រ ជយវរ ម នទ - ឝ រ ន ទ រ ជយ វម ម - ជយ វម មទ រ ជយវរ ម នទ - ជយ វម មទ រ ជយវរ ម នទ
 • រ ជប រ ហ ត គ ឆ ល ជ ងវ រ កម រត ង អញ ឝ រ ជយ ន ទ រ បណ ឌ ត ដ លត រ វជ ប អ នថ ល របស ព រ អង គ ស យ យ វម មទ ប នជ រ ករ ជ យវ រ ប ទឧទយ ទ ត យ វម មទ ដ យបង ក រ បកងទ ពរបស
 • ម នជ ន ន ក រ យម យអង គព រ ន ម រ ទ រ វម ម អង គរ ដ យក រ យមកច មក ព រ ញ ត វង សតមកទ តក ម នប ត រ ម យអង គព រ ន ម មហ ន ទ រទ វ យឝ វម មទ ន ង ជយទ វ អង គរ
 • វ រ ប ទ ឝ រ ឧទយ ទ ត យ វម មទ វទ អ នថ ឧ - ត - យ - ទ ត - ត យ ក - វ - រ ម រជ ជក ល គ.ស - ព រ ន មស យរ ជ យ ធ ល វ រ ប ទធ ល ជ ង វ រ កម រត ង អញ ឝ រ ឧទយ ទ ត យវម មទ វ
 • ព រ អង គម ច ស ឝ រ ឥន ទ រក ម រ រជ ជក ល យឝ វម មទ ប ត មស ល ច រ កយ ងអ ចសន ន ដ ឋនប នថ ក លន ព រ ប ទជយ វម មទ ម នព រ មហ ស រ ចស រចទ ហ យព រ ន មរបស ព រ ន ងគ ជយរ ជទ វ
 • វ រ ប ទហឝ វម មទ រជ ជក ល គ.ស - ព រ ន មព លស យរ ជ យ ធ ល វ រ ប ទ ធ ល ជ ងវ រ កម រត ង អញ ឝ រ ហឝ វម ម ទ វ ព រ អង គជ រ ជប ត រវ រ ប ទស យ យ វម មទ ព រ ហ មណ ប រ ហ ត
 • ន ទ រ វម ម ដ លប នតព ជពង សព រ ប ត របស វ ទវត ដ លប នគង ន ភវប រ វ រ ប ទមហ ន ទ រ វម ម ន ង មហ ន ទ រទ វ ប នប រស ត រប ត រម យព រ អង គគ វ រ ប ទរ ជ ន ទ រ វម មទ
 • ព រ ន មច ត រស ន ដ លម នព រ ន មសម រ ប រ ជ យថ វ រ ប ទមហ ន ទ រ វម ម ដ លត រ វជ ព រ រ ជប ត រ ព របស វ រ ប ទ វ រវម ម ដ ល ទ រង ប រកប ទ ដ យ ក តនភណ ឌ ជ ព រ ករ ណ ជ ម ច ស
 • ព រ ប ទជយ វម មទ រជ ជក ល - ព រ ន មព លស យរ ជ យ ធ ល វ រ ប ទ ធ ល ជ ងវ រ កម រត ង អញ ឝ រ ជយ វម ម ទ វ រ ជប រ ហ ត ព រ ហ មណ យ គ ឝ វរបណ ឌ ត ត មឯកស រល កត រ ង - ង
 • វ រ ប ទស យ យ វម មទ រជ ជក ល គ.ស - ព រ ន មព លស យរ ជ យ ធ ល វ រ ប ទ ធ ល ជ ងវ រ កម រត ង អញ ឝ រ ស យ យ វម មទ វ ធ ល ព រ ប ទ ធ ល ជ ងព រ គម ដ ង អញស រ ស រ យពម ទ ព
                                               

ជយវម៌្ម

ជយវម៌្មទី៨ រឺ ជយវរ្ម័នទី៧ ១១៨១-១២១៨ ឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្ម ១៣០៨-១៣២៧ ជយវម៌្មទី៩ រឺ ជយវរ្ម័នទី៨ ១២៤៣-១២៩៥ ជយវម៌្មទី៣ រឺ ជយវរ្ម័នទី២ ៨០២-៨៥០ ជយវម៌្មទី៧ រឺ ជយវរ្ម័នទី៦ ១០៨០-១១០៧ ជយវម៌្មទី១០ រឺ ជយវរ្ម័នទី៩ ១៣២៧-១៣៣ ជយវម៌្មទី៦ រឺ ជយវរ្ម័នទី៥ ៩៦៨-១០០១ ជយវម៌្មទី៤ រឺ ជយវរ្ម័នទី៣ ៨៥០-៨៧៧

Users also searched:

...
...
...