Back

ⓘ ផ្ទះ គឺជាទីកន្លែងសំរាប់ស្នាក់អាស្រ័យឬជាទីជំរក។និយាយទៅពោលទៅកាន់ការសាងសង់ធម្មតាផ្ទះគឺជាទីកន្លែងដែលសំរាប់បុគ្គល ម្នាក់ៗឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលអាចរស់នៅនិងរក្សាជាកម្មសិទ្ ..
                                               

គេហកិច្ច

គេហកិច្ច មានន័យថាកិច្ចការក្នុងផ្ទះសំដៅដល់ការរៀបចំចាត់ចែង ការសន្សំសំចៃ ការថ្នម ការប្រយ័ត្នមិនឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ឬអន្តរាយកើតមានឡើងដល់សមាជិតណាមួយក្នុងគ្រួសារ។ ដើម្បីបំពេញគេហកិច្ចប្រកបដោយនិយតភាព មេគ្រួសារតែងរៀបចំជាមួយនឹងផែនការនានាសម្រាប់គ្រួសារ។

                                               

ជំងឺអាស្ពែហ្គីឡូស៊ីស

Aspergillosis ឬ Brooder Pneumonia Aspergillosis ភាគច្រើនកើតមានឡើងចំពោះមាន់បារាំង ហើយពុំសូវកើតមានជាញឹកញាប់ទៅលើកូនទា ចាប Canaries ក្ងាន បក្សីព្រៃ និងបក្សីស្រុក ដែលចិញ្ចឹមសម្រាប់លំអរនៅតាមផ្ទះផ្សេងៗ Pet Birds។

ផ្ទះ
                                     

ⓘ ផ្ទះ

ផ្ទះ គឺជាទីកន្លែងសំរាប់ស្នាក់អាស្រ័យឬជាទីជំរក។និយាយទៅពោលទៅកាន់ការសាងសង់ធម្មតាផ្ទះគឺជាទីកន្លែងដែលសំរាប់បុគ្គល ម្នាក់ៗឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលអាចរស់នៅនិងរក្សាជាកម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួន។ជាទូទៅផ្ទះជាកន្លែងដែលការពារសុវត្ថិភាពហើយអាចប្រើជា មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់មនុស្សឬក៏សំរាប់ជាទីជំរករបស់សត្វ។ភាគច្រើនម្ចាស់ផ្ទះមានការទប់ស្កាត់បញ្ហាការគ្មានអនាម័យហើយនិងការ រៀបចំអាហារឲ្យមានអនាម័យ។សត្វមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការរស់នៅក្នុងព្រៃផងដែរឬក៏នៅជាមួយមនុស្សផ្សាំងទៅហើយ។ ផ្ទះមានពាក្យមកពីបាលីសំស្រ្តឹតឬក៏មកពីពាក្យ។ផ្ទះគឺជាទីតាំង តំបន់ភូមិសាស្រ្តវាអាច ឲ្យមនុស្សរស់នៅលំនៅស្ថានយ៉ាងស្រួលឬក៏សត្វរស់នៅផងដែរ។មានវប្បធម៍គឺនៅផ្ទះចល័តឬដូចជាមនុស្សដែល មិននៅផ្ទះ។គេនិយមនិយាយថាបន្ទាត់ដ៏វែងគឺ៕

                                     

1. ប្រជុំស័ព្ទបច្ចេកទេស

ពាក្យផ្ទះអាចប្រើសំរាប់គំរូនីមួយៗនៃស្ថាប័នលំនៅឯកជនដែលមនុស្សអាចរស់នៅ ក៏ដូចជាការធ្វើសំរាប់ថែរក្សាអ្នកជំងឺដ៏ធំ ពន្ធធនាគារ សំរាប់ដាក់ឯក្រិដ្ឋជន។ផ្ទះគឺជាកន្លែងទូទៅដែលអាចផ្តល់ឲ្យកន្លែងសុខសាន្តហើយអាចកាន់កាប់ក្លាយជាម្ចាស់។នៅក្នុងកុំព្យូទ័រពាក្យផ្ទះ សំដៅទៅលើការចាប់ផ្តើមដើមឈើដែលបែកមែកសាខា។

                                     

2. ដើមកំណើត

ការសាងសង់ខ្ទមឬក៏ផ្ទះដ៏វែងគឺប្រើសំរាប់រស់នៅចាប់តាំងពីសម័យបុរាណមកម៉្លេះ។ផ្ទះជាច្រើនខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិ។ហើយមនុស្ស ជាច្រើនទៀតបានបោះបង់ផ្ទះដោយសារតែសង្រា្គម។

                                     

3. ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត

វាអាចនិយាយបានថាមនុស្សជាទូទៅគឺជាសត្វលោកនៃទំលាប់។ការបាត់បង់ផ្ទះដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះធម្មជាតិ ការយកមកវិញ ករណី ដែលប្តីប្រពន្ធមានកូននោះអាចផ្លាស់ទីលំនៅនៅផ្ទះថ្មី។មានប្រជាជនខ្លះនៅពេលដែលនឹកផ្ទះក៏ត្រឡប់មកវិញដោយសារតែការទៅរកស៊ីចោល ផ្ទះអស់រយះពេលជាយួរ។ជួនកាលនៅពេលដែលនឹកផ្ទះខ្លាំងមនុស្សគឺមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ។